Bài 13 – Khai báo danh mục misa, danh mục vật tư hàng hóa,Thực hành misaMÔ TẢ KÊNH THỰC HÀNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA
( Sử dụng phần mềm tối ưu và nhanh nhất – Xuất khẩu báo cáo ra Excel – Lập biểu đồ – Trình chiếu Powerpoint – Xây dựng kế hoạch năm sau )
1. Link đăng ký kênh:
2. Link VIDEO giới thiệu kênh:
3. Link VIDEO thực hành KHAI BÁO DANH MỤC HỆ THỐNG:
——————————————————————–@————————————————————–
I. XÂY DỰNG DỮ LIỆU CƠ BẢN TRƯỚC KHI CẬP NHẬT SỐ LIỆU
1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Misa
2. Thực hành Tải phần mềm, Tạo cơ sở dữ liệu mới, Khai báo và thiết lập thông số hệ thống
3. Thực hành tạo danh mục Vật tư – Hàng Hóa – Tài sản – Khách hàng – Nhà cung cấp
4. Thực hành tạo User sử dụng phân quyền cho từng phần hành cụ thể
5. Thực hành: Xây dựng danh mục Khoản mục chi phí – Thống kê – Điều khoản thanh toán.
——————————————————————–@————————————————————–
II. THỰC HÀNH CẬP NHẬT DỮ LIỆU KẾ TOÁN PHÁT SINH
1. Thực hành misa phân hệ Quỹ (Thu – Chi – Báo cáo)
2. Thực hành misa phân hệ Ngân hàng (Thu – Chi – Báo cáo)
3. Thực hành misa phân hệ Mua hàng (Đơn hàng – Nhập – xuất trả – Báo cáo..)
4. Thực hành misa phân hệ Bán hàng (Đơn hàng – Xuất bán – nhập trả – Báo cáo..)
5. Thực hành misa phân hệ Kho (Nhập – xuất – lắp ráp – báo cáo)
6. Thực hành misa phân hệ Công cụ dụng cụ (Ghi tăng – Giảm – Phân bổ … báo cáo)
7. Thực hành misa phân hệ Tài sản cố định (Ghi tăng – Giảm – Phân bổ … báo cáo)
8. Thực hành misa phân hệ tiền lương : (Chấm công – Tính – Hạch toán … Báo cáo)
9. Thực hành misa phân hệ tổng hợp (Nghiệp vụ khác -Kết chuyển ….. báo cáo)
10. Thực hành misa phân hệ Thủ quỹ (Kiểm soát, ghi sổ – chưa ghi sổ với NV đã ghi)
10. Thực hành misa phân hệ Thủ quỹ (Kiểm soát, ghi sổ – chưa ghi sổ với NV đã ghi)
11. Thực hành misa phân hệ Thủ kho (Kiểm soát, ghi sổ – chưa ghi sổ với NV đã ghi)
12. Thực hành misa phân hệ Giá thành (Xác định kỳ – Phân bổ -Tính giá thành -Báo cáo)
13. Thực hành misa phân hệ thuế điện tử
14. Thực hành misa Xác định tài khoản kết chuyển (Doanh thu – Chi phí – Giá vốn
——————————————————————–@————————————————————–
III . THỰC HÀNH KẾT XUẤT BÁO BIỂU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ
1. Kết xuất báo cáo doanh số Mua – Bán theo vùng miền
2. Kết xuất báo cáo công nợ theo vùng miền
3. Kết xuất báo cáo Khoản mục chi phí
4. Báo cáo Mua – Bán hàng theo Nhân viên – Nhà cung cấp – Khách hàng
5. Kết xuất báo cáo kho, quỹ, ngân hàng
6. Kết xuất báo cáo công nợ Trong hạn – Quá hạn
7. Kết xuất báo cáo giá thành
8. Kết xuất báo cáo Tài chính
9. Kết xuất báo cáo kết quả kinh doanh
9. Kết xuất sổ sách chi tiết
10. Báo cáo theo yêu cầu từng công ty
——————————————————————–@————————————————————–
IV: THỰC HÀNH LẬP BIỂU ĐỒ TRÌNH CHIẾU POWERPOINT
1. Báo cáo doanh số Mua – Bán theo vùng miền
2. Báo cáo công nợ theo vùng miền
3. Báo cáo Khoản mục chi phí
4. Báo cáo tài chính
5. Báo cáo kết quả kinh doanh
6. Báo cáo theo yêu cầu từng công ty
——————————————————————–@————————————————————–
V: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO NĂM SAU (FILE MẪU VÀ SỐ LIỆU NĂM TRƯỚC)
#thựchànhmisa #danhmụcvậttưhànghóa #danhmụckho
#danhmụcmisa #danhmụckho
#danhmụcnhómvậttưhànghóa
#danhmụcloạitàisảncốđịnh #danhmụcmisa
#Danhmụcnhàcungcấp
#danhmụckháchhàng
#danhmụcnhómkháchhàngnhàcungcấp
#nhómkháchhàng #nhómnhàcungcấp
#cơcấutổchứcmisa
#họcmisaonline
#thựchànhmisa #Kếtoánquảntrị #quytrìnhkếtoán
#họckếtoánmisaonline
#misachongườimớibắtđầu #misa
#misaonline,
#họckếtoántrênphầnmềmmisa
#misahướngdẫnsửdụng
#sửdụngphầnmềmmisa
#họcthựchànhkếtoántrênphầnmềmmisa
#đăngnhậpmisa
#phầnmềmmisa
#tựhọcmisaonline
#phầnmềmkếtoánmisa
#họckếtoánmisaonline
#khaibáodanhmụctrongmisa
#Khaibáodanhmụchệthốngtàikhoản
#danhmụctàikhoảnmisa
#santamisa #santamisade #hoymisadehoy

source

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*