អុញនោះ!អាមេរិកព្រមានចិនអាចនិងប្រឈមការដាក់ ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច បើហ៊ានផ្ដល់ជំនួយដល់រុស្សុី​Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials.

source

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*