អកុសលកម្មជាអ្វី – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា | SAN SOCHEA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer, San Sochea, Khmer Sermons, សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា, អកុសលកម្មជាអ្វី ។

source

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*