ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលមានអាកាសធាតុល្អ ខ្ញុំចេញមកឡាយនៅក្រៅ

source

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*